Höst = Så gräs!

Det går bra att så en ny gräsmatta när som helst under växtsäsongen. På våren kan det dock ta längre tid jämfört med hösten för att jordtemperaturen är lägre, och under sommaren på grund av att det är torrt.  Hösten är en perfekt tid för att så gräs då naturen själv brukar hjälpa till med bevattningen.  På hösten är jorden också varm, luftfuktigheten är högre, det finns mycket dagg och solen är inte lika stark. Risken för att ogräs etablerar sig vid höstsådd är också mindre, eftersom ogräs har starkast tillväxt under våren. Dra nytta av det och spara både tid och pengar!

Det är ett mer prisvärt alternativ att så gräs jämfört med att rulla ut färdig gräsmatta. Oavsett vilket sätt du väljer så är en av de viktigaste faktorerna att göra ett bra förarbete med underlaget.

Så här gör du för att få en jämn fin gräsmatta:

 • Tänk på att temperaturen bör vara över 10 grader när du sår gräs.
 • Förbättra lätta sandjordar med 1-6 cm torvmull och styva lerjordar med 4-6 cm sand.
 • Se till att den nya ytan grävts eller frästs ordentligt. Ta bort alla större stenar, rötter och liknande.
 • Jämna till och packa jorden noggrant. En lagom packning av ytan är när man inte sjunker ner mer än max 1 cm när man går på ytan.
 • Dela upp gräsfröna i två lika stora delar. Så hälften jämnt över hela ytan i en riktning. Börja sedan från motsatt håll och så resten.
 • Gallervälta så att fröna får bra kontakt med jorden. På mindre ytor kan du klara detta med hjälp av avigsidan på en kratta.
 • Vattna lite, men ofta för att hålla den nysådda ytan fuktig. (Överbevattning gör att fröna flyter omkring och lätt klumpar ihop sig.)
 • Fortsätt vattna så att de olika grässorterna hinner börja gro.
 • Avvakta med klippning tills att gräset är 6 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av gräsets längd per gång.
 • Om ogräset vill ta överhand vid ett tidigt skede kan du klippa ner det så det inte täcker gräset.
 • Gödsla igen efter ca 6 veckor med gräsmattegödsel.