Välj rätt reflex

I vårt avlånga land har vi långa och mörka höst- och vintermånader. En reflex gör att du syns bra och kan förhindra onödiga oönskade olyckor. Hängande, hårda eller mjuka, västar och vristband, det finns flera olika typer av reflexer att välja mellan, men det viktigaste är att du syns både framifrån och bakifrån när du rör dig ute i trafiken när det är mörkt.

En bra reflex syns på långt håll när det skymmer eller är mörkt, även när siktförhållandet är dåligt. Enligt NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, syns du från 20-30 meters avstånd om du har mörka kläder och blir upptäckt av en bil med halvljus. Skillnaden när du bär reflex är gigantisk, då syns du redan på 125 meters avstånd. Dessa meter kan vara livsavgörande och rekommendationen är att gående ska använda reflex och reflexvästar i mörker. Livslängden på reflexer varierar och det är viktigt att testa sina reflexer inför varje mörkersäsong för att säkerställa din egen och din familjs säkerhet. Glöm inte heller reflexa djuren!

Detta kan du ha som underlag när du ska välja reflex:

  • Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion.
  • Reflexen ska vara CE-märkt.
  • Det bör finnas uppgifter på förpackning eller i bruksanvisning om att reflexen är certifierad och var detta är utfört. I Sverige är det SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) som testar och certifierar fotgängarreflexer. Läs mer i NTFs marknadsöversikt Certifierade reflexer.
  • Reflexen ska ha ett högt CIL-värde (ett mått på reflektionsförmåga). Ett CIL-värde på 400 ger i de flesta fall en siktsträcka på mer än 140 meter för två bilar som möts i halvljus.

Upptäck vårt reflexsortiment i våra varuhus och allra främst våra reflexkläder som alltså gör nytta med flera funktioner i ett och samma plagg. Det vill säga både värmande och praktiskt på en och samma gång!