Lambi näsdukar 10×10-pack, 4 lager, ultra soft. Varan är Astma- och Allergiförbundet och Svanenmärkt.

15:-
Lambi näsdukar

Vi reserverar oss för slutförsäljning och varierat utbud i våra varuhus.